Krapkowice - Otmęt

dom krapNa tej placówce poprzez prace które wykonujemy przy parafii: dekorując Kościół, posługując w zakrystii
realizujemy dzieło ewangelizacji,
aby w ten sposób odpowiadać na potrzeby dzisiejszego Kościoła.
 
Każda z nas zobowiązana jest do wypełnienia z miłością zadań,
które stawia przed nami sam Jezus. Odkrywając każdego dnia
ogrom Jego miłości- spotykamy na swojej drodze ludzi młodych,
których Jezus stawia przed nami jako dar i zadanie.
 
Katechizując pragniemy doprowadzić ich do poznania prawd wiary i życia według zasad wiary.
Prowadzimy grupę: Dzieci Marii, aby wraz Nią młodemu pokoleniu ukazać sens i wartość służebnego życia.
 
Pracujemy w Caritasie jako pielęgniarki obejmując opieką długoterminową obłożnie i przewlekle chorych przebywających w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają
udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

 

 

Adres:
47-303 Krapkowice - Otmęt
ul. Piaskowa 17
tel. 77 466 40 33