Wrocław Grunwaldzka

 dps dom wrocław ul. grunwaldzkaWe Wrocławiu nasze Zgromadzenie prowadzi Dom Pomocy Społecznej
dla przewlekle somatycznie chorych kobiet, które ze względu na wiek,
przewlekłe schorzenia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe lub materialne nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
 
Główną funkcją Domu jest stworzenie mieszkankom
warunków do bezpiecznego i godnego życia.
Jego podstawowym zadaniem jest
materialna i duchowa pomoc mieszkankom.

Nasza Matka Założycielka z ogromną troską spoglądała na tych,
którzy potrzebują pomocy. W ich oczach widziała samego Chrystusa. Pragniemy z miłością posługiwać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

 

 

 

 

 

 

 

 Adres:
50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 104
tel. do klasztoru: 71 328 30 96
tel. do DPS: 71 328 19 49