Draganówka

daraganówka
 
W naszej posłudze w Draganówce na Ukrainie
służymy poprzez katechizację.
 
Na wzór świętego Franciszka spieszymy z pomocą chorym odwiedzając ich w domach.
 
Dom w którym mieszkają siostry jest także domem rekolekcyjnym
w którym przyjeżdżające grupy mają możliwość spotkać się z Bogiem podczas modlitwy i rekreacji.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres:
47723 Draganówka
Woj. Tarnopolskie Ukraina
ul. 8-Marca 95
tel. 00 380 352 55 11 72