O nas

onas 01
Należymy do wielkiej Rodziny Franciszkańskiej.
W życiu wspólnotowym tworzymy jedną
rodzinę zakonną,
której najgłębszą więzią jest sam Jezus Chrystus.
Głównym celem naszego Zgromadzenie
jest pielęgnowanie nieuleczalnie chorych
oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia
w zakładach leczniczych
i w pielęgniarstwie otwartym.
onas 02
onas 03
Wzorem troski o drugiego człowieka
jest dla nas Maryja,
którą Zgromadzenie obrało sobie
za główną patronkę
i czci Ją jako Matkę Bożą Nieustającej Pomocy.
Naśladujemy Chrystusa, którego
uobecnił w świecie św. Franciszek,
w każdym stworzeniu spotykając Boga,
i w zjednoczeniu z Nim oraz z miłości do Niego
pełniąc swoją działalność apostolską.
onas 04
onas 05

Pracując w Caritasie diecezji opolskiej-
jako siostry pielęgniarki,
pełnimy posługę samarytańskiej miłości,
spiesząc z pomocą chorym w ich domach.

Spotykając się z dziećmi i młodzieżą na katechezie
pragniemy pomóc młodemu pokoleniu-
w myśl słów Świętego Jana Pawła II,
odkryć Boże spojrzenie,
którym On sam na nich z miłością spogląda.

onas 06
onas 07

Posługujemy przy parafiach
jako zakrystianki i organistki,
jesteśmy także animatorkami grup parafialnych:
schola, Dzieci Maryi.

Prowadzimy przedszkole w którym staramy się,
aby nasi najmniejsi podopieczni wychowankowie
rozbudzali w sobie miłość do Boga
i drugiego człowieka.
onas 08