Postulat

 „Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili
i by owoc wasz trwał”
(J 15,16)
Postulat stanowi pierwszy etap formacji zakonnej,
który ma na celu przygotowanie kandydatki do podjęcia życia w nowicjacie.
Na etapie postulatu kandydatka powinna osiągnąć taki stan dojrzałości ludzkiej i duchowej,
który da nadzieję, że jest ona zdolna do podjęcia obowiązków stanu zakonnego i w tym stanie,
a szczególnie w nowicjacie, będzie czyniła postępy w osiągnięciu pełniejszej dojrzałości.
Celem postulatu jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy religijnej,
oraz ułatwienie przejścia z życia świeckiego do życia zakonnego.  
W  naszym Zgromadzeniu postulat trwa 2 lata.

 

View the embedded image gallery online at:
http://franciszkanki.com.pl/formacja#sigProIdc7a24b5b9a