Luboszyce

 
luboszyce
 
 
Głównym zadaniem jakie Zgromadzenie obrało sobie na tej placówce jest prowadzenie przedszkola.
Poprzez zabawę, realizowanie celów i zadań
wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę,
małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
wychowujemy dzieci według zasad chrześcijańskich.
 
Staramy się budzić w naszych wychowankach miłość do Boga i bliźniego,
aby wiara, miłość, piękno i prawda nadawały barwę i sens ich wyborom w dorosłym życiu.
 
Pracujemy także jako pielęgniarki w Caritasie diecezji opolskiej.
Jego celem jest zapewnienie pielęgniarskiej pomocy w warunkach domowych, takich jak:
-pielęgnacja pacjentów długoterminowych ( pełna opieka pielęgniarsko- medyczna)
- pomoc w zaangażowanie rodziny w pielęgnację swoich najbliższych
-organizacja i dowóz potrzebnego sprzętu medycznego do pielęgnacji i rehabilitacji chorego
-objęcie opieką duchową chorych i towarzyszenie im w ich cierpieniu.
 
Przy parafii posługujemy jako zakrystianki, prowadzimy scholę oraz grupę Dzieci Maryi.
Zajmujemy się także katechizacją. Ma ona prowadzić młodego człowieka do posłuszeństwa Ojcu
na wzór Chrystusa i do wyznania wiary w Kościele.
 
Adres:
46-022 Luboszyce
ul. Rolna 4
tel. do Klasztoru: 77 421 57 12
tel. do Przedszkola: 77 421 58 30