Juniorat

"Siostry moje... Bądźcie umocnione w modlitiwe i świętym ubóstwie,
zostańcie w miłości i Bożej ufności...
Pamiętajcie o waszym drogocennym powołaniu..."
Słowa Matki Założycielki

 

medalik
Medalik, który otrzymują siostry podczas pierwszej profesji zakonnej
Systematyczna formacja sióstr, które ukończyły nowicjat, rozciąga się na cały okres trwania ślubów czasowych. Okres ten nazywa się Junioratem.
Rozpoczyna się złożeniem profesji zakonnej, poprzez którą siostra
zobowiązuje się do zachowania rad ewangelicznych: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
Głównym jego celem jest dalsza formacja zakonna- pogłębienie życia zakonnego,
formacja apostolska, naukowa i praktyczna.
To czas zgłębiania historii i duchowości Zgromadzenia
oraz przygotowanie się do podjęcia prac apostolskich, w zależności od uzdolnień danej siostry i aktualnych potrzeb Kościoła i Zgromadzenia.

Siostry są zobowiązane do ustawicznej pracy nad sobą, aby każdego dnia, poprzez czynności wykonywane  z miłością w myśl hasła naszego Zgromadzenia: „Być wszystkim dla wszystkich” współpracować z łaską powołania służąc tym do których posyła nas Jezus.

 

Juniorat w naszym Zgromadzeniu  trwa 6 lat.
Po nowicjacie śluby składa się na okres 2 lat, a po ich upływie odnawia się co 2 lata.
Juniorat kończy się konsekracją wieczystą.

 

 

 

"Zawszę modlę się gorąco za moje siostry,
aby nie utraciły ducha powołania."
Słowa Matki Założycielki

 

krzyz
 
 Krzyż profesyjny, który otrzymuje siostra na znak wieczystej konsekracji.
ŚLUBY WIECZYSTE -
to powierzenie się na zawsze i bez reszty naszemu OBLUBIEŃCOWI
Poprzez śluby wieczyste pragniemy doskonalej zachowywać Ewangelię Chrystusową, całym sercem oddać się Zgromadzeniu, aby pod działaniem Ducha Świętego
i za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi
oraz świętego Ojca Franciszka, poświęcić się służbie Bogu i Kościołowi.

 

View the embedded image gallery online at:
http://franciszkanki.com.pl/formacja/juniorat#sigProId1d657e1cd5
 
View the embedded image gallery online at:
http://franciszkanki.com.pl/formacja/juniorat#sigProId6f7098a806