Duchowość

Celem naszego Zgromadzenia jest pielęgnowanie nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia, aby przez apostolstwo czynnej miłości włączać się w zbawczą działalność Kościoła Matka Założycielka, przepojona duchem św. Franciszka z Asyżu, wszędzie spotykała Boga i w zjednoczeniu z Nim, z miłości dla Niego pełniła swoją działalność apostolską, wszelkie poczynania Zgromadzenia zawierzając Opatrzności Bożej.

Za przykładem św. Franciszka i Matki Anny, Zgromadzenie nasze pragnie rozwijać doskonałą miłość do Pana naszego Jezusa Chrystusa i zobowiązuje się do wiernego naśladowania Go przez praktykę rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Myśl przewodnią duchowości naszego Zgromadzenia wyrażają słowa św. Pawła Apostoła: „stałem się wszystkim dla wszystkich” (l Kor 9,22).

Wpatrzone w Boskiego Mistrza z miłością szukamy człowieka potrzebującego pomocy i staramy się zawsze przystosować nasze posługiwanie do konkretnych ludzi i warunków, utrzymując przy tym specyficzny charakter Zgromadzenia i zobowiązania płynące z profesji zakonnej. Miłością bezinteresowną, nie czekającą na uznanie i nagrodę, otaczamy szczególnie ludzi chorych, biednych i pozostających przez swe upośledzenie na marginesie społecznym.

Idea życia zakonnego przekazana przez Matkę Założycielkę, zobowiązuje nas do kształtowania w sobie prawdziwie ewangelicznej postawy służby. Matka Anna często zachęcała swe siostry, aby siły do tego czerpały siły z głębokiej wiary i ufności Bogu oraz z ustawicznej modlitwy, gdyż wiara ukaże nam w każdym człowieku brata, a ufność pozwali trwać w obowiązku mimo różnych trudności i niepowodzeń, modlitwa zaś poprowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem.

Miłość służebna, pokora i prostota to charakterystyczne cechy naszej franciszkańskiej duchowości. Do pełnego rozwoju tych cnót możemy dojść jedynie poprzez ducha ofiary i wyrzeczenia oraz radosne oddanie Panu.

Duchowość nasza przepojona jest duchem Matki Bożej. Maryja, Córka i Służebnica Ojca Niebieskiego, Matka Jezusa Chrystusa, Oblubienica Ducha Świętego, jak wychwala Ją św. Franciszek, najgłębiej wniknęła w tajemnice Chrystusa i żyła Jego życiem. Jako córki Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Franciszka spieszymy z pomocą wszystkim potrzebującym.